MBX File

? Cách mở file .MBX? Những phần mềm mở file .MBX và sửa file lỗi. Convert N/A MBX file sang định dạng khác.

.MBX File Extension

   
File name MBX File
File Type Outlook Express Mailbox
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (9 Bình chọn)

File .MBX là file gì?

MBX là Data Files - Outlook Express Mailbox, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Mailbox (hoặc thư mục mail) có chứa Outlook Express e-mail; chứa dữ liệu thông điệp thực tế; có thể được sao lưu bằng cách sao chép các tập tin hộp thư vào một thư mục khác nhau.

What is a MBX file?

Mailbox (or mail folder) that contains Outlook Express e-mail messages; contains actual message data; may be backed up by copying the mailbox files to a different folder.

Cách mở .MBX file

Để mở file .MBX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MBX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MBX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MBX do người dùng đóng góp.

  • Aryson MBOX Viewer
  • Microsoft Outlook Express
  • Microsoft Outlook Express
  • Eudora
  • InstallAnywhere
  • MailNavigator
  • MailNavigator

Chuyển đổi file .MBX

File .MBX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *