MBZ File

? Cách mở file .MBZ? Những phần mềm mở file .MBZ và sửa file lỗi. Convert Zip MBZ file sang định dạng khác.

.MBZ File Extension

   
File name MBZ File
File Type Moodle Backup FIle
Nhà phát triển Moodle
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .MBZ là file gì?

MBZ là Compressed Files - Moodle Backup FIle, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Moodle.

tập tin một MBZ chứa một học tập sao lưu quá trình tạo ra bởi Moodle, một nền tảng học tập mã nguồn mở được sử dụng bởi nhiều trường học và đại học. Nó chứa các nội dung của một khóa học, bao gồm các cấu trúc và các thiết lập, Zip nén trong một kho lưu trữ. file MBZ thường được sử dụng bởi các giáo viên cho việc bảo tồn các khóa học.

What is a MBZ file?

An MBZ file contains a backup learning course created by Moodle, an open source learning platform used by many schools and universities. It contains the contents of a course, which includes the structure and settings, Zip-compressed in an archive. MBZ files are typically used by teachers for preserving courses.

Cách mở .MBZ file

Để mở file .MBZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MBZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MBZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MBZ do người dùng đóng góp.

  • Moodle

Chuyển đổi file .MBZ

File .MBZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *