MC1 File

? Cách mở file .MC1? Những phần mềm mở file .MC1 và sửa file lỗi. Convert N/A MC1 file sang định dạng khác.

.MC1 File Extension

   
File name MC1 File
File Type MedCalc Data File
Nhà phát triển MedCalc
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .MC1 là file gì?

MC1 là Data Files - MedCalc Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MedCalc.

định dạng dữ liệu được sử dụng bởi MedCalc, một chương trình phần mềm thống kê được thiết kế cho các nhà nghiên cứu y sinh; lưu lại dưới dạng một tập tin hợp chất OLE trong một định dạng nhị phân; chứa các giá trị dữ liệu có thể được xem và phân tích bằng phần mềm MedCalc.

What is a MC1 file?

Data format used by MedCalc, a statistical software program designed for biomedical researchers; saved as an OLE compound file in a binary format; contains data values that can be viewed and analyzed using MedCalc software.

Cách mở .MC1 file

Để mở file .MC1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MC1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MC1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MC1 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • MedCalc statistical software
  • MedCalc statistical software
  • MedCalcR statistical software
  • MedCalcR
  • MusiCAD
  • MusiCAD

Chuyển đổi file .MC1

File .MC1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *