MC5 File

? Cách mở file .MC5? Những phần mềm mở file .MC5 và sửa file lỗi. Convert N/A MC5 file sang định dạng khác.

.MC5 File Extension

   
File name MC5 File
File Type Poser 5 Material File
Nhà phát triển Bondware
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .MC5 là file gì?

MC5 là 3D Image Files - Poser 5 Material File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bondware.

Có chứa tài liệu hoặc kết cấu thông tin được sử dụng bởi công cụ rendering Poser của; có thể được áp dụng cho mô hình 3D và cung cấp một quy mô lớn hơn các hiệu ứng hơn Poser MAT tư thế (.PZ2) các tập tin; chỉ truy cập từ thư viện trong phòng Vật liệu.

What is a MC5 file?

Contains material or texture information used by Poser's rendering engine; can be applied to 3D models and offers a greater scale of effects than Poser MAT pose (.PZ2) files; only accessible from the Library within the Material Room.

Cách mở .MC5 file

Để mở file .MC5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MC5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MC5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MC5 do người dùng đóng góp.

  • Bondware Poser
  • MusiCAD
  • MusiCAD

Chuyển đổi file .MC5

File .MC5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *