MC6 File

? Cách mở file .MC6? Những phần mềm mở file .MC6 và sửa file lỗi. Convert Binary MC6 file sang định dạng khác.

.MC6 File Extension

   
File name MC6 File
File Type Poser Material Collection File
Nhà phát triển Bondware
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .MC6 là file gì?

MC6 là 3D Image Files - Poser Material Collection File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bondware.

Tập tin được sử dụng bởi Poser Pro, một chương trình được sử dụng để mô hình hóa và sinh động vật; cửa hàng một tập hợp các tài liệu, đó là những hình ảnh có thể được sử dụng để texturize bộ xương của một mô hình với một diện mạo thực tế; cũng có thể sử dụng phần mở rộng .MCZ.

What is a MC6 file?

File used by Poser Pro, a program used for modeling and animating characters; stores a collection of materials, which are the graphics that can be used to texturize a model's skeleton with a real-world appearance; may also use the .MCZ extension.

Cách mở .MC6 file

Để mở file .MC6 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MC6 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MC6

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MC6 do người dùng đóng góp.

  • Bondware Poser
  • Poser Debut Application
  • Poser Debut Application
  • Media Player Classic
  • Poser Application
  • MCP
  • MCP

Chuyển đổi file .MC6

File .MC6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *