MC9 File

? Cách mở file .MC9? Những phần mềm mở file .MC9 và sửa file lỗi. Convert N/A MC9 file sang định dạng khác.

.MC9 File Extension

   
File name MC9 File
File Type Mastercam 9 Geometry File
Nhà phát triển CNC
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .MC9 là file gì?

MC9 là CAD Files - Mastercam 9 Geometry File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi CNC.

định dạng dữ liệu được sử dụng bởi Mastercam 9 CAM (Computer Aided Manufacturing) phần mềm; có thể chứa 2D và 3D hình học và dữ liệu toolpath rằng định nghĩa khu vực được cắt bởi một máy; sử dụng như các mẫu cho các nhà máy, máy tiện, máy cắt dây, và router.

What is a MC9 file?

Data format used by Mastercam 9 CAM (Computer Aided Manufacturing) software; may contain 2D and 3D geometry and toolpath data that defines areas to be cut by a machine; used as templates for mills, lathes, wire cutters, and routers.

Cách mở .MC9 file

Để mở file .MC9 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MC9 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MC9

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MC9 do người dùng đóng góp.

  • Mill
  • Mastercam
  • Mastercam
  • Media Player Classic
  • Mill Demo
  • Wire
  • Wire

Chuyển đổi file .MC9

File .MC9 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *