MCA File

? Cách mở file .MCA? Những phần mềm mở file .MCA và sửa file lỗi. Convert Binary MCA file sang định dạng khác.

.MCA File Extension

   
File name MCA File
File Type Minecraft "Anvil" Map File
Nhà phát triển Mojang
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (100 Bình chọn)

File .MCA là file gì?

MCA là Game Files - Minecraft "Anvil" Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mojang.

định dạng trên thế giới được sử dụng bởi Minecraft, một trò chơi mà cho phép xây dựng mở kết thúc của thế giới; thay thế các định dạng cũ hơn .MCR (Minecraft Region) và bao gồm những cải tiến như một tăng chiều cao xây dựng (256 tăng so với 128), hỗ trợ với nhiều loại khối hơn, và nén tập tin hiệu quả hơn; cũng cho phép khả năng modding lớn hơn cho cộng đồng game.

What is a MCA file?

World format used by Minecraft, a game that allows open-ended construction of worlds; replaces the older .MCR (Minecraft Region) format and includes enhancements such as an increased build height (256 up from 128), support for more block types, and more efficient file compression; also enables greater modding capabilities for the game community.

Cách mở .MCA file

Để mở file .MCA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCA do người dùng đóng góp.

  • NBTExplorer
  • Mojang Minecraft
  • Mojang Minecraft
  • ADMCA
  • MSN Winks Installer

Chuyển đổi file .MCA

File .MCA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *