MCADDON File

? Cách mở file .MCADDON? Những phần mềm mở file .MCADDON và sửa file lỗi. Convert Zip MCADDON file sang định dạng khác.

.MCADDON File Extension

   
File name MCADDON File
File Type Minecraft Pack Addon File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.4 ★ (195 Bình chọn)

File .MCADDON là file gì?

MCADDON là Game Files - Minecraft Pack Addon File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi N/A.

tập tin một MCADDON chứa file .MCPACK hoặc .MCWORLD rằng Sửa Minecraft (Bedrock Edition), một trò chơi phổ biến khối xây dựng. Nó lưu trữ một hoặc nhiều file MCPACK hoặc MCWORLD được nén bằng Zip nén. file MCADDON được sử dụng để phân phối add-ons cho người dùng Minecraft khác.

What is a MCADDON file?

An MCADDON file contains .MCPACK or .MCWORLD files that modify Minecraft (Bedrock Edition), a popular block-building game. It stores one or more MCPACK or MCWORLD files that are compressed with Zip compression. MCADDON files are used to distribute add-ons to other Minecraft users.

Cách mở .MCADDON file

Để mở file .MCADDON click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCADDON bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCADDON

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCADDON do người dùng đóng góp.

  • Mojang Minecraft
  • Mojang Minecraft for Windows 10
  • Mojang Minecraft for Windows 10

Chuyển đổi file .MCADDON

File .MCADDON có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *