MCFUNCTION File

? Cách mở file .MCFUNCTION? Những phần mềm mở file .MCFUNCTION và sửa file lỗi. Convert Text MCFUNCTION file sang định dạng khác.

.MCFUNCTION File Extension

   
File name MCFUNCTION File
File Type Minecraft Commands Function File
Nhà phát triển Mojang
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.4 ★ (49 Bình chọn)

File .MCFUNCTION là file gì?

MCFUNCTION là Game Files - Minecraft Commands Function File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Mojang.

Hồ MCFUNCTION chứa các lệnh được sử dụng trong Minecraft, một trò chơi xây dựng khối mở kết thúc. Nó lưu trữ một danh sách của một hoặc nhiều lệnh có thể được thực hiện trong các trò chơi để thực hiện hành động, chẳng hạn như dịch chuyển một cầu thủ hoặc di chuyển các khối.

What is a MCFUNCTION file?

An MCFUNCTION file contains commands used in Minecraft, an open-ended block construction game. It stores a list of one or more commands that can be executed in the game to perform actions, such as teleporting a player or moving blocks.

Cách mở .MCFUNCTION file

Để mở file .MCFUNCTION click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCFUNCTION bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCFUNCTION

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCFUNCTION do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Mojang Minecraft
  • Mojang Minecraft

Chuyển đổi file .MCFUNCTION

File .MCFUNCTION có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *