MCGAME File

? Cách mở file .MCGAME? Những phần mềm mở file .MCGAME và sửa file lỗi. Convert Zip MCGAME file sang định dạng khác.

.MCGAME File Extension

   
File name MCGAME File
File Type Minecraft Game Backup File
Nhà phát triển Minecraft Launcher
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.4 ★ (30 Bình chọn)

File .MCGAME là file gì?

MCGAME là Game Files - Minecraft Game Backup File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Minecraft Launcher.

lưu trữ cài đặt trò chơi được tạo ra bởi Minecraft Launcher, một phóng tùy chỉnh cho các trò chơi Minecraft; lưu trữ các tập tin trò chơi trong một định dạng ZIP nén; không được hỗ trợ chính thức của Minecraft, nhưng đôi khi được dùng để sao lưu các phiên bản cụ thể của trò chơi.

What is a MCGAME file?

Game installation archive created by Minecraft Launcher, a custom launcher for the game Minecraft; stores the game files in a compressed .ZIP format; not supported officially by Minecraft, but sometimes used for backing up specific versions of the game.

Cách mở .MCGAME file

Để mở file .MCGAME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCGAME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCGAME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCGAME do người dùng đóng góp.

  • 7-Zip
  • Minecraft Launcher
  • Minecraft Launcher
  • Corel WinZip 24

Chuyển đổi file .MCGAME

File .MCGAME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *