MCHELP File

? Cách mở file .MCHELP? Những phần mềm mở file .MCHELP và sửa file lỗi. Convert N/A MCHELP file sang định dạng khác.

.MCHELP File Extension

   
File name MCHELP File
File Type MadCap DotNet Help File
Nhà phát triển MadCap Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MCHELP là file gì?

MCHELP là Data Files - MadCap DotNet Help File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MadCap Software.

tập tin một MCHELP chứa tài liệu trợ giúp tạo ra bởi dại Đuốc được thiết kế để hỗ trợ các nhà phát triển Microsoft Visual Studio. Nó được lưu trong định dạng đầu ra DotNet giúp hỗ trợ các ứng dụng .NET và được phát triển bởi dại Software. file MCHELP có thể được xem bằng dại Help Viewer, mà thường được phân phối với các tập tin MCHELP.

What is a MCHELP file?

An MCHELP file contains help documentation created by MadCap Flare that is designed to assist Microsoft Visual Studio developers. It is saved in the DotNet Help output format which supports .NET applications and is developed by MadCap Software. MCHELP files can be viewed with MadCap Help Viewer, which is typically distributed with the MCHELP file.

Cách mở .MCHELP file

Để mở file .MCHELP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCHELP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCHELP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCHELP do người dùng đóng góp.

  • MadCap Help Viewer
  • Help Viewer Dep Set
  • Help Viewer Dep Set

Chuyển đổi file .MCHELP

File .MCHELP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *