MCI File

? Cách mở file .MCI? Những phần mềm mở file .MCI và sửa file lỗi. Convert N/A MCI file sang định dạng khác.

.MCI File Extension

   
File name MCI File
File Type Media Control Interface File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.8 ★ (4 Bình chọn)

File .MCI là file gì?

MCI là Misc Files - Media Control Interface File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Lái xe giới thiệu với Windows 3.1 hỗ trợ nhiều định dạng audio / video; đóng vai trò như một lớp nằm giữa các phương tiện truyền thông và các phương tiện truyền thông máy nghe nhạc.

What is a MCI file?

Driver introduced with Windows 3.1 that supports multiple audio/video formats; acts as an layer between the media and the media player.

Cách mở .MCI file

Để mở file .MCI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCI do người dùng đóng góp.

  • CX-Motion
  • PSXMemTool
  • PSXMemTool
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MCI

File .MCI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *