MCPACK File

? Cách mở file .MCPACK? Những phần mềm mở file .MCPACK và sửa file lỗi. Convert Zip MCPACK file sang định dạng khác.

.MCPACK File Extension

   
File name MCPACK File
File Type Minecraft Resource Pack File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.2 ★ (241 Bình chọn)

File .MCPACK là file gì?

MCPACK là Game Files - Minecraft Resource Pack File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi N/A.

tập tin một MCPACK chứa tệp nguồn mà sửa đổi Minecraft (Bedrock Edition), một trò chơi phổ biến khối xây dựng. Nó lưu trữ nhiều file tài nguyên, chẳng hạn như PNG và .json file nén với ZIP nén. file MCPACK thường được sử dụng để chuyển các nguồn lực giữa người sử dụng Minecraft.

What is a MCPACK file?

An MCPACK file contains resource files that modify Minecraft (Bedrock Edition), a popular block-building game. It stores multiple resource files, such as .PNG and .JSON files compressed with ZIP compression. MCPACK files are typically used to transfer resources between Minecraft users.

Cách mở .MCPACK file

Để mở file .MCPACK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCPACK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCPACK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCPACK do người dùng đóng góp.

  • Mojang Minecraft
  • Mojang Minecraft for Windows 10
  • Mojang Minecraft for Windows 10

Chuyển đổi file .MCPACK

File .MCPACK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *