MCR File

? Cách mở file .MCR? Những phần mềm mở file .MCR và sửa file lỗi. Convert Binary MCR file sang định dạng khác.

.MCR File Extension

   
File name MCR File
File Type 1Minecraft Region File
Nhà phát triển Mojang Specifications
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (147 Bình chọn)

File .MCR là file gì?

MCR là Game Files - 1Minecraft Region File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mojang Specifications.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Minecraft, một sandbox trò chơi xây dựng khối; chứa một khu vực 32x32 của một thế giới Minecraft; đặt tên như r.x.z.mcr, trong đó "x" và "z" xác định tọa độ của khu vực; sử dụng để lưu "khối" của thế giới.

What is a MCR file?

Game file used by Minecraft, a sandbox block construction game; contains a 32x32 region of a Minecraft world; named as r.x.z.mcr, where "x" and "z" specify the region's coordinates; used for saving "chunks" of the world.

Cách mở .MCR file

Để mở file .MCR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCR do người dùng đóng góp.

  • NBTExplorer
  • Mojang Minecraft
  • Mojang Minecraft
  • PSXMemTool
  • CMS IntelliCAD
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MCR

File .MCR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *