MCRP File

? Cách mở file .MCRP? Những phần mềm mở file .MCRP và sửa file lỗi. Convert N/A MCRP file sang định dạng khác.

.MCRP File Extension

   
File name MCRP File
File Type MobyExplorer Encrypted File
Nhà phát triển Bermin Software
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .MCRP là file gì?

MCRP là Encoded Files - MobyExplorer Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bermin Software.

định dạng tập tin được mã hóa được sử dụng bởi MobyExplorer, một quản lý tập tin và FTP / FTPS client cho Java J2ME kích hoạt điện thoại di động; lưu dữ liệu bằng cách sử dụng sức mạnh quân sự thuật toán mã hóa Twofish; chỉ có thể được mở bằng cách nhập mật khẩu chính xác.

What is a MCRP file?

Encrypted file format used by MobyExplorer, a file manager and FTP/FTPS client for Java J2ME enabled mobile phones; saves data using a military strength Twofish encryption algorithm; can only be opened by entering the correct password.

Cách mở .MCRP file

Để mở file .MCRP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCRP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCRP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCRP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MCRP

File .MCRP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *