MCSERVER File

? Cách mở file .MCSERVER? Những phần mềm mở file .MCSERVER và sửa file lỗi. Convert N/A MCSERVER file sang định dạng khác.

.MCSERVER File Extension

   
File name MCSERVER File
File Type Minecraft Server File
Nhà phát triển MacMan
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .MCSERVER là file gì?

MCSERVER là Game Files - Minecraft Server File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MacMan.

gói máy chủ tạo ra và được sử dụng bởi MCServer, một ứng dụng cho phép bạn xây dựng và tùy chỉnh máy chủ Minecraft của riêng bạn; chứa một số tác phẩm, bao gồm .JAR, .COMMAND, .TXT, và các tập tin .YML, được sử dụng để cấu hình các máy chủ.

What is a MCSERVER file?

Server package created and used by MCServer, an application that enables you to build and customize your own Minecraft server; contains several files, including .JAR, .COMMAND, .TXT, and .YML files, used to configure the server.

Cách mở .MCSERVER file

Để mở file .MCSERVER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCSERVER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCSERVER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCSERVER do người dùng đóng góp.

  • MacMan MCServer

Chuyển đổi file .MCSERVER

File .MCSERVER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *