MCSP File

? Cách mở file .MCSP? Những phần mềm mở file .MCSP và sửa file lỗi. Convert N/A MCSP file sang định dạng khác.

.MCSP File Extension

   
File name MCSP File
File Type My Craft Studio Project File
Nhà phát triển Crafting.co.uk
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .MCSP là file gì?

MCSP là Page Layout Files - My Craft Studio Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crafting.co.uk.

Thẻ tập tin dự án thiết kế được tạo ra bởi My Craft Studio, một chương trình được sử dụng để tạo ra các thiết kế giấy và thẻ; cửa hàng văn bản, đồ họa, hiệu ứng, và thông tin bố trí trang; dùng để in thiệp chúc mừng, văn phòng phẩm, và card mạng khác cho những dịp khác nhau.

What is a MCSP file?

Card design project file created by My Craft Studio, a program used for creating paper and card designs; stores text, graphics, effects, and page layout information; used for printing greeting cards, stationery, and other cards for various occasions.

Cách mở .MCSP file

Để mở file .MCSP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCSP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCSP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCSP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MCSP

File .MCSP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *