MCSX File

? Cách mở file .MCSX? Những phần mềm mở file .MCSX và sửa file lỗi. Convert N/A MCSX file sang định dạng khác.

.MCSX File Extension

   
File name MCSX File
File Type My Craft Studio Professional File
Nhà phát triển Crafting.co.uk
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MCSX là file gì?

MCSX là Page Layout Files - My Craft Studio Professional File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crafting.co.uk.

Thẻ tập tin dự án thiết kế được tạo ra bởi My Craft Studio Professional, một ứng dụng sử dụng để làm thiết kế giấy và thẻ; chứa các hình ảnh, văn bản, hiệu ứng, và thông tin bố trí trang đó bao gồm việc thiết kế; sử dụng cho thiệp chúc mừng, văn phòng phẩm và thiết kế giấy khác.

What is a MCSX file?

Card design project file created by My Craft Studio Professional, an application used for making paper and card designs; contains the images, text, effects, and page layout information that comprise the design; used for greeting cards, stationery, and other paper designs.

Cách mở .MCSX file

Để mở file .MCSX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCSX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCSX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCSX do người dùng đóng góp.

  • Crafting.co.uk My Craft Studio
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • My Craft Studio Professional

Chuyển đổi file .MCSX

File .MCSX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *