MCT File

? Cách mở file .MCT? Những phần mềm mở file .MCT và sửa file lỗi. Convert N/A MCT file sang định dạng khác.

.MCT File Extension

   
File name MCT File
File Type Windows Live Messenger Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (6 Bình chọn)

File .MCT là file gì?

MCT là Data Files - Windows Live Messenger Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Live Messenger, một chương trình tin nhắn tức thời Windows; chứa dữ liệu chương trình cụ thể như winks hoạt hình, hình nền, cảnh, âm thanh, và gạch người dùng có thể được tùy chỉnh.

What is a MCT file?

File created by Live Messenger, a Windows instant messaging program; contains program specific data such as animated winks, backgrounds, scenes, sounds, and user tiles that can be customized.

Cách mở .MCT file

Để mở file .MCT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCT do người dùng đóng góp.

  • Mathsoft Mathcad
  • MIDAS/Text Editor
  • MIDAS/Text Editor
  • Mathcad Professional
  • MKLock
  • Mathcad
  • Mathcad

Chuyển đổi file .MCT

File .MCT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *