MCTEMPLATE File

? Cách mở file .MCTEMPLATE? Những phần mềm mở file .MCTEMPLATE và sửa file lỗi. Convert Zip MCTEMPLATE file sang định dạng khác.

.MCTEMPLATE File Extension

   
File name MCTEMPLATE File
File Type Minecraft World Template
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .MCTEMPLATE là file gì?

MCTEMPLATE là Game Files - Minecraft World Template, dưới định dạng Zip được phát triển bởi N/A.

Một tập tin MCTEMPLATE chứa một mẫu của một thế giới được sử dụng trong Minecraft, một trò chơi phổ biến khối xây dựng. Nó lưu trữ nhiều file, chẳng hạn như .DAT, .TXT, .PNG, .json file nén với ZIP nén. file MCTEMPLATE cũng tương tự như các file .MCWORLD và được sử dụng để lưu thế giới Minecraft được sử dụng phổ biến.

What is a MCTEMPLATE file?

A MCTEMPLATE file contains a template of a world used in Minecraft, a popular block-building game. It stores multiple files, such as .DAT, .TXT, .PNG, .JSON files compressed with ZIP compression. MCTEMPLATE files are similar to .MCWORLD files and are used to save Minecraft worlds that are commonly used.

Cách mở .MCTEMPLATE file

Để mở file .MCTEMPLATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCTEMPLATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCTEMPLATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCTEMPLATE do người dùng đóng góp.

  • Mojang Minecraft

Chuyển đổi file .MCTEMPLATE

File .MCTEMPLATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *