MCW File

? Cách mở file .MCW? Những phần mềm mở file .MCW và sửa file lỗi. Convert N/A MCW file sang định dạng khác.

.MCW File Extension

   
File name MCW File
File Type 1Monitor Calibration Wizard File
Nhà phát triển Hex2Bit
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .MCW là file gì?

MCW là Settings Files - 1Monitor Calibration Wizard File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Hex2Bit.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi Monitor Calibration Wizard, một chương trình sử dụng để điều chỉnh cài đặt màn hình hiển thị; lưu trữ hồ sơ điều chỉnh màn hình, trong đó bao gồm các thiết lập cho độ sáng và màu sắc.

What is a MCW file?

Settings file created by Monitor Calibration Wizard, a program used to adjust monitor display settings; stores a monitor adjustment profile, which includes settings for brightness and color.

Cách mở .MCW file

Để mở file .MCW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCW do người dùng đóng góp.

  • MPLAB IDE
  • Autodesk View
  • Autodesk View
  • MatCalc

Chuyển đổi file .MCW

File .MCW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *