MCWORLD File

? Cách mở file .MCWORLD? Những phần mềm mở file .MCWORLD và sửa file lỗi. Convert Zip MCWORLD file sang định dạng khác.

.MCWORLD File Extension

   
File name MCWORLD File
File Type Minecraft World Backup File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.4 ★ (325 Bình chọn)

File .MCWORLD là file gì?

MCWORLD là Game Files - Minecraft World Backup File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi N/A.

tập tin Một MCWORLD chứa hành vi và tài nguyên file đó tạo nên một thế giới trong Minecraft (Bedrock Edition), một trò chơi phổ biến khối xây dựng. Nó lưu trữ nhiều file, chẳng hạn như .DAT và .TXT file nén với khả năng nén ZIP. file MCWORLD thường được sử dụng đến một thế giới sao lưu hoặc chuyển giao một thế giới cho một người dùng Minecraft.

What is a MCWORLD file?

A MCWORLD file contains behavior and resource files that make up a world in Minecraft (Bedrock Edition), a popular block-building game. It stores multiple files, such as .DAT and .TXT files compressed with ZIP compression. MCWORLD files are typically used to backup a world or transfer a world to another Minecraft user.

Cách mở .MCWORLD file

Để mở file .MCWORLD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCWORLD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCWORLD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCWORLD do người dùng đóng góp.

  • Mojang Minecraft
  • Mojang Minecraft for Windows 10
  • Mojang Minecraft for Windows 10
  • Corel WinZip 24
  • 7-zip
  • Apple Archive Utility
  • Apple Archive Utility

Chuyển đổi file .MCWORLD

File .MCWORLD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *