MCX File

? Cách mở file .MCX? Những phần mềm mở file .MCX và sửa file lỗi. Convert N/A MCX file sang định dạng khác.

.MCX File Extension

   
File name MCX File
File Type MICRO CADAM-X/6000 Model Data File
Nhà phát triển CNC Software
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (7 Bình chọn)

File .MCX là file gì?

MCX là CAD Files - MICRO CADAM-X/6000 Model Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi CNC Software.

định dạng mô hình 3D được sử dụng bởi Mastercam X và X2 CAD / CAM phần mềm; được sử dụng để phát triển các mô hình 3D của các bộ phận, khuôn mẫu, và đồ đạc; có thể chứa các chất rắn, các bề mặt, và dữ liệu wireframe; thường được gọi sang định dạng MC-X.

What is a MCX file?

3D model format used by Mastercam X and X2 CAD/CAM software; used for developing 3D models of parts, molds, and fixtures; may contain solids, surfaces, and wireframe data; commonly referred to the MC-X format.

Cách mở .MCX file

Để mở file .MCX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCX do người dùng đóng góp.

  • Mastercam
  • Mastercam X
  • Mastercam X
  • PSXMemTool
  • MasterCook
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MCX

File .MCX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *