MCXE File

? Cách mở file .MCXE? Những phần mềm mở file .MCXE và sửa file lỗi. Convert Binary MCXE file sang định dạng khác.

.MCXE File Extension

   
File name MCXE File
File Type MedicinesComplete Data File
Nhà phát triển Clinical & Biomedical Computing
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (2 Bình chọn)

File .MCXE là file gì?

MCXE là Data Files - MedicinesComplete Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Clinical & Biomedical Computing.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi phần mềm BNF (Anh Quốc Formulary), một nền tảng sử dụng để cung cấp các ấn phẩm điện tử; cửa hàng một "thuốc", mà là một ấn phẩm điện tử; đôi khi được tìm thấy trên đĩa CD đọc độc lập, cho phép người dùng đọc sách và tạp chí về y tế, thuốc, và các thông tin lâm sàng.

What is a MCXE file?

Data file used by BNF (British National Formulary) software, a platform used to deliver electronic publications; stores a "formulary," which is a electronic publication; sometimes found on standalone reading CDs, which enable users to read books and journals on medical, drug, and clinical information.

Cách mở .MCXE file

Để mở file .MCXE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCXE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCXE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCXE do người dùng đóng góp.

  • Clinical & Biomedical Computing BNF

Chuyển đổi file .MCXE

File .MCXE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *