MCZ File

? Cách mở file .MCZ? Những phần mềm mở file .MCZ và sửa file lỗi. Convert N/A MCZ file sang định dạng khác.

.MCZ File Extension

   
File name MCZ File
File Type Compressed Poser Material File
Nhà phát triển Bondware
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .MCZ là file gì?

MCZ là 3D Image Files - Compressed Poser Material File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bondware.

Nén tập tin thông tin tài liệu được sử dụng bởi công cụ rendering Poser của; chứa kết cấu có thể được áp dụng cho mô hình 3D được tạo ra với Poser; chỉ có thể từ Thư viện trong phòng Vật liệu.

What is a MCZ file?

Compressed material information file used by Poser's rendering engine; contains textures that can be applied to 3D models created with Poser; accessible only from the Library within the Material Room.

Cách mở .MCZ file

Để mở file .MCZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCZ do người dùng đóng góp.

  • Bondware Poser
  • Poser Debut Application
  • Poser Debut Application
  • Media Player Classic
  • Poser Application
  • MultitrackCreator
  • MultitrackCreator

Chuyển đổi file .MCZ

File .MCZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *