MD0 File

? Cách mở file .MD0? Những phần mềm mở file .MD0 và sửa file lỗi. Convert N/A MD0 file sang định dạng khác.

.MD0 File Extension

   
File name MD0 File
File Type 1Alcohol Disk Image Segment 1
Nhà phát triển Alcohol Software
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (11 Bình chọn)

File .MD0 là file gì?

MD0 là Disk Image Files - 1Alcohol Disk Image Segment 1, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alcohol Software.

Chứa một bản sao chính xác của một đĩa (chẳng hạn như một đĩa CD hay DVD), sao chép bởi Rượu phần mềm 120%; có thể là một phần của một chuỗi các phân đoạn hình ảnh đĩa (chẳng hạn như md0, .MD1, .MD2, vv) hoặc có thể là tập tin duy nhất.

What is a MD0 file?

Contains an exact copy of a disc (such as a CD or DVD), copied by Alcohol 120% software; may be part of a sequence of disc image segments (such as MD0, .MD1, .MD2, etc.) or may be the only file.

Cách mở .MD0 file

Để mở file .MD0 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MD0 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MD0

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MD0 do người dùng đóng góp.

  • Alcohol 120%
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • DAEMON Tools Lite
  • KMPlayer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MD0

File .MD0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *