MDA File

? Cách mở file .MDA? Những phần mềm mở file .MDA và sửa file lỗi. Convert N/A MDA file sang định dạng khác.

.MDA File Extension

   
File name MDA File
File Type Access Add-in
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .MDA là file gì?

MDA là Plugin Files - Access Add-in, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Add-in tập tin được sử dụng bởi Microsoft Access, một hệ thống quản lý (RDBMS) ứng dụng desktop Cơ sở dữ liệu quan hệ; chứa mã nguồn viết bằng Visual Basic for Applications ngôn ngữ (VBA); sử dụng để thêm chức năng, chẳng hạn như các chức năng tự động và truy vấn, vào phần mềm.

What is a MDA file?

Add-in file used by Microsoft Access, a desktop Relational Database Management System (RDBMS) application; contains source code written in the Visual Basic for Applications (VBA) language; used for adding functionality, such as automated functions and queries, to the software.

Cách mở .MDA file

Để mở file .MDA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDA do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Microsoft Access
  • Microsoft Access
  • MicrosoftR Access
  • Access
  • QuickScan
  • QuickScan

Chuyển đổi file .MDA

File .MDA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *