MDD File

? Cách mở file .MDD? Những phần mềm mở file .MDD và sửa file lỗi. Convert Binary MDD file sang định dạng khác.

.MDD File Extension

   
File name MDD File
File Type 1Point Oven Deformation Data File
Nhà phát triển Point Oven
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (9 Bình chọn)

File .MDD là file gì?

MDD là 3D Image Files - 1Point Oven Deformation Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Point Oven.

tập tin dữ liệu mô hình được sử dụng bởi Point oven, một bộ thương mại của các plugin được sử dụng để chuyển đỉnh và fcurve dữ liệu giữa các mô hình chương trình; tiết kiệm "nướng" dữ liệu đỉnh cho mỗi khung hình ảnh động của một lưới quy định; cho phép các vị trí thực tế đỉnh lưới, hoặc biến dạng, để được trao đổi giữa các chương trình khác có hỗ trợ Point Oven MDD.

What is a MDD file?

Model data file used by Point Oven, a commercial suite of plugins used for transferring vertex and fcurve data between modeling programs; saves "baked" vertex data for every animation frame of a specified mesh; allows actual vertex mesh positions, or deformations, to be exchanged between other programs that have Point Oven MDD support.

Cách mở .MDD file

Để mở file .MDD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDD do người dùng đóng góp.

  • pmG messiahStudio with Point Oven plugin
  • Autodesk Maya with Point Oven plugin
  • Autodesk Maya with Point Oven plugin
  • Autodesk 3ds Max with Point Oven plugin
  • NewTek LightWave 3D with Point Oven plugin
  • Autodesk Softimage 2015
  • Autodesk Softimage 2015

Chuyển đổi file .MDD

File .MDD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *