MDDBS File

? Cách mở file .MDDBS? Những phần mềm mở file .MDDBS và sửa file lỗi. Convert Binary MDDBS file sang định dạng khác.

.MDDBS File Extension

   
File name MDDBS File
File Type Manic Digger Database
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .MDDBS là file gì?

MDDBS là Game Files - Manic Digger Database, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi Manic Digger, một trò chơi khối xây dựng 3D tương tự như Minecraft; chứa tiến bộ trò chơi được lưu trong định dạng SQLite3, trong đó bao gồm các thế giới được xây dựng bởi người sử dụng; nạp bởi các trò chơi để tiếp tục một trò chơi lưu.

What is a MDDBS file?

Database used by Manic Digger, a 3D block-building game similar to Minecraft; contains saved game progress in the SQLite3 format, which includes the world built by the user; loaded by the game in order to continue a saved game.

Cách mở .MDDBS file

Để mở file .MDDBS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDDBS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDDBS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDDBS do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .MDDBS

File .MDDBS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *