MDE File

? Cách mở file .MDE? Những phần mềm mở file .MDE và sửa file lỗi. Convert Binary MDE file sang định dạng khác.

.MDE File Extension

   
File name MDE File
File Type 1Compiled Access Add-in File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (17 Bình chọn)

File .MDE là file gì?

MDE là Plugin Files - 1Compiled Access Add-in File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Add-in tập tin được sử dụng bởi Microsoft Access, một chương trình sử dụng để quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ; lưu trữ các phiên bản biên soạn của một tập tin .MDA, chứa Visual Basic for Applications (VBA) mã nguồn; bảo vệ nội dung của các add-in bằng cách lưu trữ nó trong một biên soạn dạng, nhị phân.

What is a MDE file?

Add-in file used by Microsoft Access, a program used for managing relational databases; stores the compiled version of an .MDA file, which contains Visual Basic for Applications (VBA) source code; protects the contents of the add-in by storing it in a compiled, binary format.

Cách mở .MDE file

Để mở file .MDE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDE do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Microsoft Access
  • Microsoft Access
  • Microsoft Windows Operating System
  • Citrix ICA Client
  • Access
  • Access

Chuyển đổi file .MDE

File .MDE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *