MDIMPORTER File

? Cách mở file .MDIMPORTER? Những phần mềm mở file .MDIMPORTER và sửa file lỗi. Convert N/A MDIMPORTER file sang định dạng khác.

.MDIMPORTER File Extension

   
File name MDIMPORTER File
File Type Metadata Importer
Nhà phát triển Apple
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MDIMPORTER là file gì?

MDIMPORTER là Plugin Files - Metadata Importer, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

file plugin dữ liệu được tạo ra cho các công cụ tìm kiếm Spotlight; lợi nhuận siêu dữ liệu kín với một tập tin vào công cụ Spotlight để dữ liệu tập tin có thể được tìm kiếm và lấy ra; không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay.

What is a MDIMPORTER file?

Data plugin file created for the Spotlight search tool; returns metadata contained with a file to the Spotlight tool so file data can be searched and retrieved; not meant to be opened manually.

Cách mở .MDIMPORTER file

Để mở file .MDIMPORTER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDIMPORTER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDIMPORTER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDIMPORTER do người dùng đóng góp.

  • Apple Spotlight

Chuyển đổi file .MDIMPORTER

File .MDIMPORTER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *