MDINFO File

? Cách mở file .MDINFO? Những phần mềm mở file .MDINFO và sửa file lỗi. Convert Binary MDINFO file sang định dạng khác.

.MDINFO File Extension

   
File name MDINFO File
File Type iPhone Backup Information File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .MDINFO là file gì?

MDINFO là Backup Files - iPhone Backup Information File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

iPhone tập tin sao lưu được tạo ra bởi iTunes, một máy nghe nhạc phương tiện truyền thông kỹ thuật số; cửa hàng siêu dữ liệu về dữ liệu lưu trong một tập tin .MDDATA tương ứng; có thể bao gồm thông tin về các tin nhắn SMS, danh bạ và ghi chú; được sử dụng để khôi phục lại bản sao lưu iPhone trong iTunes.

What is a MDINFO file?

iPhone backup file created by iTunes, a digital media player; stores metadata about the data saved in a corresponding .MDDATA file; may include information about SMS messages, contacts, and notes; used for restoring iPhone backups in iTunes.

Cách mở .MDINFO file

Để mở file .MDINFO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDINFO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDINFO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDINFO do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • Apple iTunes
  • Apple iTunes
  • Microsoft Notepad
  • Notepad++
  • text editor
  • text editor

Chuyển đổi file .MDINFO

File .MDINFO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *