MDJ File

? Cách mở file .MDJ? Những phần mềm mở file .MDJ và sửa file lỗi. Convert Text MDJ file sang định dạng khác.

.MDJ File Extension

   
File name MDJ File
File Type StarUML Model File
Nhà phát triển MKLab
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.9 ★ (15 Bình chọn)

File .MDJ là file gì?

MDJ là Data Files - StarUML Model File, dưới định dạng Text được phát triển bởi MKLab.

mô hình tập tin được tạo ra và được sử dụng bởi StarUML, một ứng dụng mô hình phần mềm; chứa thông tin dự án, trong đó bao gồm các loại dự án và các lớp bổ sung vào sơ đồ dự án; lưu trữ ở định dạng JSON.

What is a MDJ file?

Model file created and used by StarUML, a software modeling application; contains project information, which includes the project type and classes added to the project diagram; stored in JSON format.

Cách mở .MDJ file

Để mở file .MDJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDJ do người dùng đóng góp.

  • MKLab StarUML
  • MODELA Player
  • MODELA Player

Chuyển đổi file .MDJ

File .MDJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *