MDL File

? Cách mở file .MDL? Những phần mềm mở file .MDL và sửa file lỗi. Convert Text MDL file sang định dạng khác.

.MDL File Extension

   
File name MDL File
File Type 1MathWorks Simulink Model
Nhà phát triển MathWorks
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (260 Bình chọn)

File .MDL là file gì?

MDL là Data Files - 1MathWorks Simulink Model, dưới định dạng Text được phát triển bởi MathWorks.

mô hình mô phỏng được tạo ra với Simulink, mô phỏng và ứng dụng thiết kế dựa trên mô hình; chứa các sơ đồ khối và khối thuộc tính của mô phỏng.

What is a MDL file?

Simulation model created with Simulink, a simulation and model-based design application; contains the block diagram and block properties of the simulation.

Cách mở .MDL file

Để mở file .MDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDL do người dùng đóng góp.

  • MathWorks Simulink
  • Native Instruments Reaktor5
  • Native Instruments Reaktor5
  • jetAudio
  • Altium Designer
  • Jed's Half-Life Model Viewer
  • Jed's Half-Life Model Viewer

Chuyển đổi file .MDL

File .MDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *