MDL0 File

? Cách mở file .MDL0? Những phần mềm mở file .MDL0 và sửa file lỗi. Convert N/A MDL0 file sang định dạng khác.

.MDL0 File Extension

   
File name MDL0 File
File Type Wii Model File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (8 Bình chọn)

File .MDL0 là file gì?

MDL0 là Game Files - Wii Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập mô hình sử dụng bởi Nintendo Wii trò chơi như Mario Kart và Super Smash Bros Brawl; chứa dữ liệu mô hình, chẳng hạn như bóng đổ và màu sắc, cho các mô hình 3D; tương tự như .PLT0, .PAT0, và các tập tin .TEX0; thường được tìm thấy trong tập tin .BRRES gói tài nguyên.

What is a MDL0 file?

Model file utilized by Nintendo Wii games such as Mario Kart and Super Smash Bros. Brawl; contains model data, such as shaders and colors, for 3D models; similar to .PLT0, .PAT0, and .TEX0 files; typically found within the .BRRES resource package file.

Cách mở .MDL0 file

Để mở file .MDL0 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDL0 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDL0

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDL0 do người dùng đóng góp.

  • BrawlBox

Chuyển đổi file .MDL0

File .MDL0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *