MDM File

? Cách mở file .MDM? Những phần mềm mở file .MDM và sửa file lỗi. Convert Text MDM file sang định dạng khác.

.MDM File Extension

   
File name MDM File
File Type 1HLM Multivariate Data Matrix File
Nhà phát triển Scientific Software International
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (8 Bình chọn)

File .MDM là file gì?

MDM là Data Files - 1HLM Multivariate Data Matrix File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Scientific Software International.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi các chương trình phân cấp tuyến tính và phi tuyến Modeling (HLM) để phân tích thống kê các dữ liệu khoa học; chứa dữ liệu văn bản ghi từ một quan sát khoa học; sử dụng như một định dạng đầu vào cho chương trình HLM để tạo ra bản tóm tắt cấp và chuyên sâu thống kê.

What is a MDM file?

Data file used by the Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling (HLM) program for statistical analysis of scientific data; contains textual data recorded from a scientific observation; used as an input format for the HLM program to create summary-level and in-depth statistics.

Cách mở .MDM file

Để mở file .MDM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDM do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Zoner Photo Studio
  • Zoner Photo Studio
  • TaskMagic Play
  • TaskMagic Play HOME USE ONLY
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MDM

File .MDM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *