MDMP File

? Cách mở file .MDMP? Những phần mềm mở file .MDMP và sửa file lỗi. Convert Binary MDMP file sang định dạng khác.

.MDMP File Extension

   
File name MDMP File
File Type Windows Minidump
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (123 Bình chọn)

File .MDMP là file gì?

MDMP là System Files - Windows Minidump, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một MDMP là một tập tin dữ liệu nén được tạo ra bởi Windows sau khi một lỗi chương trình hoặc sụp đổ. Nó chứa dữ liệu "đổ" từ không gian bộ nhớ của chương trình, trong đó bao gồm thông tin về các lỗi có thể được sử dụng để gỡ lỗi. file MDMP thường tạo ra cùng với một tập tin .HDMP nén và có thể được gửi đến Microsoft như một phần của quá trình báo cáo lỗi.

What is a MDMP file?

An MDMP file is a compressed data file created by Windows after a program error or crash. It contains data "dumped" from the program's memory space, which includes information about the error that can be used for debugging. MDMP files are commonly created along with an uncompressed .HDMP file and can be sent to Microsoft as part of a bug reporting process.

Cách mở .MDMP file

Để mở file .MDMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDMP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft WinDbg
  • Microsoft Windows SDK
  • Microsoft Windows SDK
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Media Player Classic
  • Mimer SQL Database Management System
  • Mimer SQL Database Management System

Chuyển đổi file .MDMP

File .MDMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *