MDOWN File

? Cách mở file .MDOWN? Những phần mềm mở file .MDOWN và sửa file lỗi. Convert Text MDOWN file sang định dạng khác.

.MDOWN File Extension

   
File name MDOWN File
File Type Markdown File
Nhà phát triển John Gruber
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (10 Bình chọn)

File .MDOWN là file gì?

MDOWN là Developer Files - Markdown File, dưới định dạng Text được phát triển bởi John Gruber.

tập tin văn bản được viết bằng ngôn ngữ Markdown, một ngôn ngữ đánh dấu văn bản được sử dụng để tạo ra tài liệu; tiết kiệm văn bản đơn giản cũng như đánh dấu mà xác định làm thế nào để phong cách hóa và định dạng văn bản (ví dụ, vết lõm, nghiêng, tiêu đề, vv); thường được dùng để ghi lại mã nguồn cho các dự án phát triển phần mềm.

What is a MDOWN file?

Text file written using the Markdown language, a textual markup language used for creating documentation; saves plain text as well as markups that specify how to stylize and format the text (i.e., indentations, italics, headers, etc.); often used for documenting source code for software development projects.

Cách mở .MDOWN file

Để mở file .MDOWN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDOWN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDOWN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDOWN do người dùng đóng góp.

  • Vim
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • text editor
  • MacroMates TextMate
  • Haroopad - The next document processor
  • Haroopad - The next document processor

Chuyển đổi file .MDOWN

File .MDOWN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *