MDQ File

? Cách mở file .MDQ? Những phần mềm mở file .MDQ và sửa file lỗi. Convert XML MDQ file sang định dạng khác.

.MDQ File Extension

   
File name MDQ File
File Type Transformation Extender Database Definition File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MDQ là file gì?

MDQ là Data Files - Transformation Extender Database Definition File, dưới định dạng XML được phát triển bởi IBM.

tập tin một MDQ là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi giao diện cơ sở dữ liệu thiết kế, mà là một công cụ kèm theo IBM chuyển đổi Extender. Nó chứa các định nghĩa cho một hoặc cơ sở dữ liệu hơn, các thủ tục lưu trữ, truy vấn, và thông số kỹ thuật khác. file MDQ được sử dụng để thực hiện chuyển đổi Extender bản đồ, đó là trình bày trực quan cơ sở dữ liệu bao gồm cách đối tượng sẽ được chuyển đổi từ định dạng file nguồn sang định dạng mục tiêu.

What is a MDQ file?

An MDQ file is a data file created by Database Interface Designer, which is a tool included with IBM Transformation Extender. It contains definitions for one or more databases, stored procedures, queries, and other specifications. MDQ files are used to execute Transformation Extender maps, which are visual representations of databases that include how objects are to be transformed from the source format to the target format.

Cách mở .MDQ file

Để mở file .MDQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDQ do người dùng đóng góp.

  • IBM Transformation Extender

Chuyển đổi file .MDQ

File .MDQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *