MDZIP File

? Cách mở file .MDZIP? Những phần mềm mở file .MDZIP và sửa file lỗi. Convert Zip MDZIP file sang định dạng khác.

.MDZIP File Extension

   
File name MDZIP File
File Type MagicDraw Project Archive
Nhà phát triển No Magic
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .MDZIP là file gì?

MDZIP là Developer Files - MagicDraw Project Archive, dưới định dạng Zip được phát triển bởi No Magic.

Tập tin được tạo ra bởi MagicDraw, một chương trình được sử dụng để mô hình hóa kiến ​​trúc phần mềm và quy trình kinh doanh; tiết kiệm một kho lưu trữ các tập tin dự án trong một định dạng ZIP nén; sử dụng để lưu, sao lưu, và chuyển giao dự án UML như một tập tin duy nhất.

What is a MDZIP file?

File created by MagicDraw, a program used for modeling software architectures and business processes; saves an archive of project files in a compressed .ZIP format; used for saving, backing up, and transferring UML projects as a single file.

Cách mở .MDZIP file

Để mở file .MDZIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDZIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDZIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDZIP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • MagicDraw UML
  • MagicDraw UML
  • MagicDraw UML Personal Edition

Chuyển đổi file .MDZIP

File .MDZIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *