MENC File

? Cách mở file .MENC? Những phần mềm mở file .MENC và sửa file lỗi. Convert Binary MENC file sang định dạng khác.

.MENC File Extension

   
File name MENC File
File Type Windows Mobile Encrypted File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (18 Bình chọn)

File .MENC là file gì?

MENC là Data Files - Windows Mobile Encrypted File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin mã hóa được tạo ra bởi các thiết bị di động Windows; thường được tìm thấy trên thẻ phương tiện di động; chứa một phiên bản mã hóa của tập tin gốc và thông tin tiêu đề bổ sung; cho phép lưu trữ tập tin bảo mật trên thẻ lưu trữ bên ngoài.

What is a MENC file?

Encrypted file created by Windows mobile devices; typically found on removable media cards; contains an encrypted version of the original file and additional header information; enables secure file storage on external storage cards.

Cách mở .MENC file

Để mở file .MENC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MENC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MENC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MENC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft ActiveSync
  • Microsoft Windows Mobile Device Center
  • Microsoft Windows Mobile Device Center
  • Media Player Classic
  • Photo Gallery

Chuyển đổi file .MENC

File .MENC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *