MENU File

? Cách mở file .MENU? Những phần mềm mở file .MENU và sửa file lỗi. Convert Text MENU file sang định dạng khác.

.MENU File Extension

   
File name MENU File
File Type Quake 3 Engine Menu File
Nhà phát triển id Software
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .MENU là file gì?

MENU là Game Files - Quake 3 Engine Menu File, dưới định dạng Text được phát triển bởi id Software.

Trình đơn tập tin được sử dụng bởi id Tech 3 (Quake engine III) trò chơi; quy định cụ thể việc bố trí và thuộc tính cho menu trò chơi và giao diện HUD (Head-Up Display); lưu trong một định dạng văn bản đơn giản; thường được lưu trữ trong .PK3 gói trò chơi.

What is a MENU file?

Menu file used by id Tech 3 (Quake III engine) games; specifies the layout and properties for the game menus and the HUD (Head-Up Display) interface; saved in a plain-text format; commonly stored within .PK3 game packages.

Cách mở .MENU file

Để mở file .MENU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MENU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MENU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MENU do người dùng đóng góp.

  • GNU Emacs
  • id Software Quake 3
  • id Software Quake 3
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft WordPad
  • text editor
  • text editor

Chuyển đổi file .MENU

File .MENU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *