MEO File

? Cách mở file .MEO? Những phần mềm mở file .MEO và sửa file lỗi. Convert Binary MEO file sang định dạng khác.

.MEO File Extension

   
File name MEO File
File Type MEO Encrypted Archive
Nhà phát triển NCH Software
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .MEO là file gì?

MEO là Encoded Files - MEO Encrypted Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi NCH Software.

lưu trữ được mã hóa được tạo ra bởi MEO, một chương trình được sử dụng để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trước khi truyền nó; sử dụng mã hóa, bảo vệ mật khẩu, và có thể chứa cả các file và thư mục; chỉ có thể được trích xuất bằng MEO.

What is a MEO file?

Encrypted archive created by MEO, a program used for protecting sensitive data before transmitting it; uses encryption, password protection, and may contain both files and folders; may only be extracted using MEO.

Cách mở .MEO file

Để mở file .MEO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MEO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MEO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MEO do người dùng đóng góp.

  • Switch Sound File Converter
  • WavePad Sound Editor
  • WavePad Sound Editor
  • Pixillion Image Converter
  • Express Zip
  • VideoPad
  • VideoPad

Chuyển đổi file .MEO

File .MEO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *