METADATA_NEVER_INDEX File

? Cách mở file .METADATA_NEVER_INDEX? Những phần mềm mở file .METADATA_NEVER_INDEX và sửa file lỗi. Convert N/A METADATA_NEVER_INDEX file sang định dạng khác.

.METADATA_NEVER_INDEX File Extension

   
File name METADATA_NEVER_INDEX File
File Type Spotlight Never Index File
Nhà phát triển Apple
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .METADATA_NEVER_INDEX là file gì?

METADATA_NEVER_INDEX là System Files - Spotlight Never Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Một tập tin METADATA_NEVER_INDEX là một tập tin ẩn tạo ra trên ổ cứng, ổ đĩa flash, máy nghe nhạc iPod, và khối lượng khác sử dụng với Mac OS X. Nó ngăn chặn Spotlight, của Apple tích hợp trong công cụ tìm kiếm, lập chỉ mục một thư mục hoặc toàn bộ khối lượng.

What is a METADATA_NEVER_INDEX file?

A METADATA_NEVER_INDEX file is a hidden file created on hard drives, flash drives, iPods, and other volumes used with Mac OS X. It prevents Spotlight, Apple's built-in search tool, from indexing a directory or an entire volume.

Cách mở .METADATA_NEVER_INDEX file

Để mở file .METADATA_NEVER_INDEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .METADATA_NEVER_INDEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .METADATA_NEVER_INDEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .METADATA_NEVER_INDEX do người dùng đóng góp.

  • Apple Spotlight
  • Microsoft Windows Media Player
  • Microsoft Windows Media Player
  • RealPlayer

Chuyển đổi file .METADATA_NEVER_INDEX

File .METADATA_NEVER_INDEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *