MEX File

? Cách mở file .MEX? Những phần mềm mở file .MEX và sửa file lỗi. Convert N/A MEX file sang định dạng khác.

.MEX File Extension

   
File name MEX File
File Type Macro Express File
Nhà phát triển Insight Software Solutions
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .MEX là file gì?

MEX là Data Files - Macro Express File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Insight Software Solutions.

Macro tạo ra với Macro Express, một công cụ tạo vĩ mô cho Windows; bao gồm các kịch bản và các lệnh có thể được sử dụng để tự động hóa các tác vụ thông thường trong hệ điều hành Windows và các chương trình khác nhau.

What is a MEX file?

Macro created with Macro Express, a macro creation tool for Windows; includes scripts and commands that can be used to automate common tasks within the Windows operating system and various programs.

Cách mở .MEX file

Để mở file .MEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MEX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • PixelRuler
  • PixelRuler
  • Octave Editor
  • jlClient
  • NOTFOUND
  • NOTFOUND

Chuyển đổi file .MEX

File .MEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *