MF File

? Cách mở file .MF? Những phần mềm mở file .MF và sửa file lỗi. Convert N/A MF file sang định dạng khác.

.MF File Extension

   
File name MF File
File Type 1Panda Multifile
Nhà phát triển Panda3D
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (247 Bình chọn)

File .MF là file gì?

MF là Game Files - 1Panda Multifile, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Panda3D.

tập tin một MF là một kho lưu trữ được sử dụng bởi trò chơi được phát triển bởi Panda3D, một công cụ trò chơi 3D miễn phí. Nó chứa các file tài nguyên trò chơi, chẳng hạn như hiệu ứng âm thanh, kết cấu, và các mô hình. file MF được nén với Zip nén.

What is a MF file?

An MF file is an archive used by games developed by Panda3D, a free 3D game engine. It contains game resource files, such as sound effects, texture, and models. MF files are compressed with Zip compression.

Cách mở .MF file

Để mở file .MF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MF do người dùng đóng góp.

  • Panda3D
  • Notepad++
  • Notepad++
  • ThumbsPlus
  • Multi-Edit - The Programmers Editor
  • KMPlayer
  • KMPlayer

Chuyển đổi file .MF

File .MF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *