MGCB File

? Cách mở file .MGCB? Những phần mềm mở file .MGCB và sửa file lỗi. Convert Binary MGCB file sang định dạng khác.

.MGCB File Extension

   
File name MGCB File
File Type Equation Illustrator Project File
Nhà phát triển MGCSoft
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .MGCB là file gì?

MGCB là Vector Image Files - Equation Illustrator Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MGCSoft.

minh họa kỹ thuật được tạo ra bởi phương trình Illustrator, một chương trình dùng để vẽ phương trình và biểu đồ; chứa văn bản, biểu tượng, và đồ họa vector; thường được sử dụng cho các công thức toán học hoặc phương trình, cũng như một số sơ đồ kỹ thuật.

What is a MGCB file?

Technical illustration created by Equation Illustrator, a program used to draw equations and diagrams; contains text, symbols, and vector graphics; commonly used for mathematical formulas or equations, as well as some technical diagrams.

Cách mở .MGCB file

Để mở file .MGCB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MGCB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MGCB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MGCB do người dùng đóng góp.

  • MGCSoft Equation Illustrator

Chuyển đổi file .MGCB

File .MGCB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *