MGD77 File

? Cách mở file .MGD77? Những phần mềm mở file .MGD77 và sửa file lỗi. Convert Text MGD77 file sang định dạng khác.

.MGD77 File Extension

   
File name MGD77 File
File Type MGD77 Data File
Nhà phát triển National Geophysical Data Center
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MGD77 là file gì?

MGD77 là Data Files - MGD77 Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi National Geophysical Data Center.

tập tin dữ liệu lưu trong định dạng Marine Geophysical dữ liệu Exchange (MGD77); chứa dữ liệu địa vật lý ở định dạng văn bản ASCII; bao gồm ID khảo sát, ngày, đo từ dữ liệu, múi giờ, trọng lực quan sát, vĩ độ và kinh độ, và độ sâu của nước.

What is a MGD77 file?

Data file saved in the Marine Geophysical Data Exchange (MGD77) format; contains geophysical data in ASCII text format; includes the survey ID, date, magnetics data, timezone, observed gravity, latitude and longitude coordinates, and water depth.

Cách mở .MGD77 file

Để mở file .MGD77 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MGD77 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MGD77

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MGD77 do người dùng đóng góp.

  • GeoMapApp

Chuyển đổi file .MGD77

File .MGD77 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *