MGDATABASE File

? Cách mở file .MGDATABASE? Những phần mềm mở file .MGDATABASE và sửa file lỗi. Convert Binary MGDATABASE file sang định dạng khác.

.MGDATABASE File Extension

   
File name MGDATABASE File
File Type MacGourmet Deluxe Database File
Nhà phát triển Mariner Software
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .MGDATABASE là file gì?

MGDATABASE là Misc Files - MacGourmet Deluxe Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mariner Software.

tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Cookbook MacGourmet Deluxe, một chương trình dùng để lưu trữ và tổ chức nấu ăn công thức nấu ăn; chứa một bộ sưu tập công thức nấu ăn, bao gồm các thành phần của mỗi công thức, nấu ăn hoặc nướng hướng dẫn, loại thực phẩm, và nguồn thông tin; cũng có thể lưu trữ hình ảnh của công thức hoàn thành.

What is a MGDATABASE file?

Cookbook database file created by MacGourmet Deluxe, a program used to store and organize cooking recipes; contains a recipe collection, including each recipe's ingredients, cooking or baking instructions, food category, and information source; may also store an image of the completed recipe.

Cách mở .MGDATABASE file

Để mở file .MGDATABASE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MGDATABASE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MGDATABASE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MGDATABASE do người dùng đóng góp.

  • Mariner MacGourmet Deluxe

Chuyển đổi file .MGDATABASE

File .MGDATABASE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *