MGF File

? Cách mở file .MGF? Những phần mềm mở file .MGF và sửa file lỗi. Convert Text MGF file sang định dạng khác.

.MGF File Extension

   
File name MGF File
File Type Materials and Geometry Format
Nhà phát triển Lawrence Berkeley National Laboratory
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .MGF là file gì?

MGF là 3D Image Files - Materials and Geometry Format, dưới định dạng Text được phát triển bởi Lawrence Berkeley National Laboratory.

định dạng đồ họa vẽ ASCII-based 3D để mô hình hóa hình học bề mặt và vật liệu; chứa các định nghĩa cho các đối tượng vật lý, được gọi là các tổ chức, và tài sản của họ; sử dụng để mô tả sự xuất hiện của đối tượng vật lý, cũng như mô phỏng có thể nhìn thấy ánh sáng và render.

What is a MGF file?

ASCII-based 3D rendering graphics format for modeling surface geometry and materials; contains definitions for physical objects, called entities, and their properties; used for describing the appearance of physical objects, as well as visible-light simulation and rendering.

Cách mở .MGF file

Để mở file .MGF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MGF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MGF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MGF do người dùng đóng góp.

  • Minitab Statistical Software
  • Band-in-a-Box
  • Band-in-a-Box
  • Minitab
  • Mtb Application
  • RealDrums Set 2c - Country and Reggae
  • RealDrums Set 2c - Country and Reggae

Chuyển đổi file .MGF

File .MGF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *